تۆمارکردنی دۆمەین

ئەو دۆمەینەوەی دەتەوێ لێرە بیدۆزەرەوە. لە خوارەوە ناو یان وشەیەک بنوسە بۆ ئەوەی بزانیت بەردەستە.

لە پاشگرەکاندا بگەڕێ بە پێی بەش

دۆمەین
نرخی نوێ
گواستنەوە
نوێکردنەوە
.com
$14.95
1 ساڵ
$14.95
1 ساڵ
$14.95
1 ساڵ
.net
$14.95
1 ساڵ
$14.95
1 ساڵ
$14.95
1 ساڵ
.org
$14.95
1 ساڵ
$14.95
1 ساڵ
$14.95
1 ساڵ
.co new!
$28.00
1 ساڵ
$28.00
1 ساڵ
$30.00
1 ساڵ
.info
$14.95
1 ساڵ
$14.95
1 ساڵ
$14.95
1 ساڵ
.krd
$35.00
1 ساڵ
$35.00
1 ساڵ
$40.00
1 ساڵ
.iq
$199.00
1 ساڵ
$199.00
1 ساڵ
$210.00
1 ساڵ

تکایە بەشێک لە سەرەوە دیاری بکە.

هۆستی بۆ دابنێ

یەکێک لە پاکێجەکانی هۆستینگ هەڵبژێرە

پاکێجمان هەیە بە پێی بودجەکەت

گشت پەکێجەکان ببینە

دۆمەینەکانت بگوازەوە

ئێستا بیگوازەرەوە و بۆ ١ ساڵی تر درێژی بکەرەوە!*

دۆمەین بگوازەرەوە

* ئەمە هەموو پاشگرێک TLD ناگرێتەوە یان ئەو دۆمەینانەی کە تازە نوێکراونەتەوە